Номер на част:

Статистика/Аудитория

Предмет на общите условия

Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни форми в сайта на "МайКар БГ" ООД, задължителни за рекламодателите и рекламните агенции от една страна и обвързващи "МайКар БГ" ООД от друга.

"МайКар БГ" ООД и всеки Рекламодател/Рекламна агенция, желаещи да излъчват срещу заплащане рекламни материали на сайтовете на "МайКар БГ" ООД подписват индивидуален писмен договор между страните, който изрично регламентира прилагането на настоящите Общи условия. При противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в индивидуалния писмен Договор между страните, Договорът има предимство. "МайКар БГ" ООД си запазва правото, в случай на съгласие от страна на Рекламодател/Рекламна агенция да урежда излъчването на рекламни форми, въз основа на изготвен медия план, изпратен от едната страна до другата страна по електронна поща.

"МайКар БГ" ООД си запазва правото да променя Общите условия, като е длъжен да уведоми своевременно всеки Рекламодател/Рекламна агенция, ако към този момент промяната го касае пряко. За уведомление се счита също и публикуването на променените Общи условия в www.mycar.bg.

"МайКар БГ" ООД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция.


Ако желаете да рекламирате през нашата платформа, моля свържете се с нас на: reklama@mycar.bg или +359-887-211-214, за да уточним спецификата на вашата кампания и решенията, които можем да ви предложим.

Абонирай се за бюлетин: